Skip to main content

SLOVENSKÉ KVARTETO

Slovenské kvarteto patrí medzi najvýznamnejšie súbory komornej hudby novej generácie. Toto sláčikové kvarteto tvoria zanietení komorní hráči, ktorí majú za sebou množstvo skúseností na domácich i zahraničných koncertných pódiách. Postgraduálne štúdium komornej hudby absolvovali v triede Univ.-Prof. Johannessa Meissla na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, z čoho pramení ich precízna interpretácia Haydnových, Mozartových a Beethovenových sláčikových kvartet. Repertoár sláčikového kvarteta zahŕňa to najlepšie z klasickej hudby všetkých štýlových období. Slovenské kvarteto


Najbližšie koncerty

23. 9. 2023

Bernolákovo

30. 7. 2023

Kúty

11. 7. 2023

Bratislava